Vybudujte e-shop na pevných základoch

Každé online podnikanie potrebuje pre svoj úspech a dlhodobý rozvoj stabilný základ. Takouto základňou je informačný systém, kde sú uložené všetky dáta a ktorý zaisťuje precízny chod všetkých obchodných procesov od nákupu tovaru cez jeho uskladnenie až pro predaj a expedíciu.


Na informačný systém potom jednoducho napojíte vlastný e-shop alebo akýkoľvek iný predajný portál a využijete všetky výhody automatizácie v objednávkovom procese. Dáta sa vymieňajú bez ľudského zásahu, vždy viete aktuálny počet tovaru na sklade, sledujete marže, pružne reagujete na zmeny trhu a máte prehľad o všetkých platbách či pohľadávkach. Stabilná dátová základňa potom umožňuje všetky informácie analyzovať nie len z obchodného pohľadu, ale tiež pre efektívne využitie v marketingu.

Ako vstúpiť do sveta e-commerce

Dôležitým vstupným faktorom by mala byť predovšetkým motivácia. Pokiaľ pre vás e-shop predstavuje hlavný predajný kanál, mali by ste tomu prispôsobiť vnútorné firemné procesy. Podobne to platí aj v prípade, že e-shop využívate ako doplnok kamenných predajní. Dôležité je mať jasne definované vízie a ciele a nespúšťať e-shop len preto, že ho majú aj ostatní. Jedine tak sa dokážete v e-commerce riešení sústrediť na unikátnosť svojho biznisu, zdôrazníte výhody svojho produktu či služby oproti konkurencii a dokážete osloviť vhodnú cieľovú skupinu zákazníkov. Nastavením stratégie si rovnako definujete dlhodobý plán, ktorý zahŕňa nie len počiatočné investície, ale tiež strategické investície v rámci budúceho rozvoja a financovania.

Spoločnosť ZAJO sa spolieha na informačný systém ABRA. Vďaka e-commerce riešeniu firma expanduje do veľa krajín.

Ako vybrať dodávateľov

Pokiaľ už máte alebo si zvolíte informačný systém ABRA Gen ako platformu pre vstup do sveta e-commerce, najjednoduchším riešením je využitie integrovaného e-shopu. Online prepisovanie stavu skladu, všetky dáta o produktoch na jednom mieste, informácie o objednávkach pre všetkých užívateľov, komunikácie len s jedným dodávateľom a ďalšie výhody vyplývajú práve z plnej integrácie tohto riešenia. Ak unikátnosť vášho biznisu vyžaduje vlastné riešenie, venujte pozornosť výberu dodávateľa. Čo si o dodávateľovi zistiť:

·    Kto za firmou stojí? Je to leader v odbore?

·    Aké má referencie ideálne v podobnom odbore?

·    Skúsenosti, dlhodobé plány a rozvoj e-commerce riešenia.

·    Schopnosti a skúsenosti s integráciou na ERP.

·    Služby

Ako spoznať nevyhovujúce riešenie

Možno že už vlastný e-shop prevádzkujete, ale nie ste spokojný s jeho výsledkami. Jeho obsluha vyžaduje príliš mnoho ľudskej práce, skoro nič nemožno automatizovať, nefunguje poriadne synchronizácia dát, dodávateľ nekomunikuje alebo sa dostatočne nevenuje rozvoju a vývoju riešenia. To všetko sú jasné signály, ktoré ukazujú na to, že nastal čas na zmenu.

ABRA E-commerce centrum

V našom novo vzniknutom ABRA E-commerce centre vám pomôžeme odhaliť všetky nedostatky a navrhneme fungujúce riešenie. Oprite sa o naše desaťročné skúsenosti s tvorbou viac než 150 e-shopov.

www.abra.sk

Autor: ABRA Software

ABRA Software je dynamická technologická firma, ktorá vyvíja a dodáva moderné informačné systémy do firiem zameraných na výrobu, obchod a služby. Software tvorí očami používateľov, je intuitívny, prehľadný a prispôsobivý. Zbiera dáta celej firmy, inteligentne ich triedi a vyhodnocuje. Je bezpečný a dostupný odkiaľkoľvek.