Digitalizácia od objednávky cez výrobu až po expedíciu

digitalizácia sa najčastejšie skloňuje v súvislosti s Premyslom 4.0 a modernými technológiami. Kľúčovú rolu však hrá aj pre efektívny chod každého riešenia v e‑commerce. Čo si pod digitalizáciou predstaviť a ako s ňou začať?


Jednotná evidencia dát

Väčšina malých a stredných podnikov pochopiteľne bežne pracuje s dokladmi digitálne. S čím sa však dosť často firmy trápia, je roztrieštená evidencia a s tým spojené problematické riadenie firemných procesov. Je to následok nesystematického využívania izolovaných aplikácií či systémov od rôznych dodávateľov. Snaha pokryť potreby každej časti firmy samostatne (rôzne tímy si riešia svoje potreby samy výberom vlastných aplikácií) tak aj napriek dobrým úmyslom často končí zmätkom, chybami, nedostatočným prenosom informácií a neefektívnym využitím zdrojov či dokonca stratami. Ako to zmeniť?

Základom každej modernej firmy by v tomto ohľade mala byť jednotná evidencia všetkých dát, vďaka ktorej má management vždy k dispozícii relevantné informácie pre rozhodovanie. Práve schopnosťou evidovať dáta zo všetkých firemných oblastí na jednom mieste spolu s riadením všetkých firemných procesov sa vyznačujú moderné informačné systémy triedy ERP. Implementácia takého systému je základom pre digitalizáciu každej firmy.„Na digitalizáciu je dôležité pozerať sa v širšom kontexte a digitalizovať všetky procesy vo firme. Informácie z celej firmy sú potom v ERP systéme dostupné na jednom mieste a pomáhajú managementu riadiť firmu oveľa efektívnejšie a na základe presných dát z obchodu alebo i výroby,“ vysvetľuje Peter Vojta, obchodný riaditeľ ABRA Software.

ERP ako platforma pre automatizáciu

Integrácia firemných agend na jednom mieste rovnako dáva veľký priestor automatizácii. Automatické vystavovanie príjemiek alebo faktúr na základe objednávky z e-shopu je dnes už bežným štandardom, rovnako ako automatické zaúčtovanie dokladov alebo prepracovaná logistika. Ak vo firme funguje dobre nastavený ERP systém, slúži ako základná platforma pre integráciu akéhokoľvek individuálneho riešenia v e-commerce alebo ďalších vysoko špecializovaných systémov napr. vo výrobe, ktoré sú typické pre väčšie firmy. Ak sa firma rozrastá, bez implementácie informačného systému sa v dlhodobom horizonte nezaobíde.

Výhody automatizácie v plnej miere využíva napr. rýchlo rastúci e-shop RužovýSlon.sk. Nasadením systému v sklade a expedícii dokáže firma ľahko odbaviť každú objednávku ihneď po jej obdržaní a doručiť tovar zákazníkom do druhého dňa. Skladníci vďaka čítačkám čiarového kódu priamo v teréne presne vedia, aký tovar a z akej konkrétnej pozície v sklade majú tovar „napickovať“ a k akej objednávke patrí. Nestarajú sa o žiadne papierovanie, neodbiehajú neustále k počítaču, pracujú rýchlo a efektívne.

„Máme moderný e-shop postavený na riešení Shopsys s priamym napojením cez API na informačný systém ABRA Gen, ktorý je pre nás kľúčovým nástrojom pre riešenie interných procesov, účtovníctva, skladového hospodárstva, príjmu tovaru, vychystávania objednávok atď. Všetko máme v jednom systéme, lepšie sa nám pracuje s dátami, komunikujeme s jedným dodávateľom. Dokážeme všetko lepšie sledovať a vyhodnocovať,“ zhŕňa výhody ERP systému v e-commerce Adam Durčák, majiteľ e-shopu RúžovýSlon.sk

E-commerce pre výrobné firmy

V súčasnej dobe dochádza tiež k prepojeniu koncových zákazníkov a výrobných firiem, a tým i skráteniu dodávateľského reťazca. Veľa firiem je dnes schopných vďaka moderným e-shopom predávať svoje výrobky priamo koncovým zákazníkom.

„Pretože sú obchodné i výrobné dáta o produktoch v ERP uložené na jednom mieste, je možné vytvoriť e-commerce riešenie, ktoré zákazníkom umožní vidieť nielen počet kusov na sklade, ale tiež sledovať priebeh výroby.“ dopĺňa Peter Vojta.

Autor: ABRA Software

ABRA Software je dynamická technologická firma, ktorá vyvíja a dodáva moderné informačné systémy do firiem zameraných na výrobu, obchod a služby. Software tvorí očami používateľov, je intuitívny, prehľadný a prispôsobivý. Zbiera dáta celej firmy, inteligentne ich triedi a vyhodnocuje. Je bezpečný a dostupný odkiaľkoľvek.