Súhlas so zasielaním marketingových ponúk

Prihlásením sa k odberu noviniek vyjadrujete svoj súhlas so zasielaním marketingových ponúk spoločnosti Blueweb s.r.o., Štefánikova 13, 010 01 Žilina, IČO: 46 219 765 (ďalej len „prevádzkovateľ“). 

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním emailu na adresu privacy@upterdam.sk alebo kliknutím na tlačidlo „odhlásiť sa“, ktoré nájdete na konci každej marketingovej ponuky. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov, ktoré prebehlo pred jeho odvolaním. 

Prevádzkovateľ bude spracúvať poskytnuté osobné údaje po dobu 5 rokov odo dňa prihlásenia sa k odberu marketingových ponúk.

Poskytnuté osobné údaje nebudú prenášané mimo Európskeho hospodárskeho priestoru alebo do medzinárodnej organizácie. 

Pri spracúvaní poskytnutých osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle článku 22 GDPR. V záujme prispôsobovania marketingových ponúk Vašim individuálnym potrebám môže prevádzkovateľ na základe histórie Vašich objednávok vytvárať personalizované marketingové ponuky. Na vytváranie personalizovaných marketingových ponúk môže využívať súbory cookies a nástroje Google analytics.

Bližšie informácie o zásadách spracovania a ochrany Vašich osobných údajov, vrátane práv, ktoré v tejto súvislosti máte, nájdete v sekcii ochrana osobných údajov.

V prípade otázok ohľadom ochrany osobných údajov nás, prosím, kontaktujte e-mailom na adrese privacy@upterdam.sk