Šperkujte si svoje riešenie v e-commerce. S ostatným vám pomôže ERP

Zverte faktúry, skladové pohyby alebo účtovníctvo kvalitnému ERPu a plne sa venujte svojej unikátnej aplikácii v e‑commerce.


Funkčné rozhranie API priamo v informačnom systéme umožňuje naozaj jednoduché napojenie na externú aplikáciu, webové portály, e-shopy či zariadenia, bez ohľadu na dodávateľa. Na ERP napojíte i vašu vlastnú aplikáciu, ktorá je pre biznis firmy kľúčová. S kvalitným API sa programátor nemusí nič zložitého učiť a môže sa sústrediť na rozvoj svojej unikátnej aplikácie. O všetky ekonomické veci sa postará ERP systém.

Bez API ani ťuk

API (Application Programming Interface) je programátorské rozhranie umožňujúce vzájomnú komunikáciu rôznych aplikácií a jednoduchú správu všetkých dostupných dát. Ak je API rozhranie integrované priamo v informačnom systéme, jeho prepojenie s externými aplikáciami je jednoduchšie, rýchlejšie a menej náročné na dátové prenosy.

Nezáleží potom na tom, že e-shop, CRM, výrobu alebo dochádzku spravujete v inom externom systéme, ktorý vám vyhovuje. So všetkými dátami nakoniec vždy pracujete tam, kde potrebujete (napríklad dochádzka je k dispozícii v mzdovom účtovníctve). Prostredníctvom API môže všetko fungovať v jednom all-in-one systéme bez chýb, ručného prepisovania, dohľadávania, odlišných používateľských prostredí, množstva školení, náročných exportov a importov dát.

ABRA Software integrovala rozhrania API do oboch svojich produktov – do ABRA Flexi, software pre menší biznis, i do ABRA Gen, ERP pre riadenie a prevádzku úspešnej veľkej alebo stredne firmy. API server je postavený na REST architektúre, pre komunikáciu tak využíva protokol HTTP. To umožňuje ľahký prístup k dátam a komunikácii s ERP z ľubovoľného programovacieho jazyka a operačného systému.

Úplná integrita záznamov

API ABRA Gen je unikátne vďaka tomu, že nestojí samostatne mimo systém, ale je v ňom úplne integrované. API rešpektuje business logiku (pravidlá) systému a zabezpečuje jednotný prístup k dátam a úplnú integritu ako pri čítaní, tak i pri zápise. Je jedno, či používateľ záznam založí priamo v systéme, alebo cez API, záznam bude vždy úplný a správny. Samozrejmosťou je prehľadná a úplná dokumentácia, a to vrátene kompletného popisu objektového modelu. Skúsení správcovia systému si naviac môžu API rozšíriť o svoje vlastné zdroje či metódy a výrazne tak uľahčiť integráciu externých aplikácií.

Súčasťou riešenia API systému ABRA Gen je implementácia štandardu Swagger (OpenAPI). Aplikácie, weby a ďalšie IT nástroje tak vzájomne rozpoznajú svoje možnosti, bez toho aby bolo potflerebné vstupovať do zdrojového kódu. Dáta sú vďaka API dostupné vo formáte JSON – aktuálne najpoužívanejšom formáte pre výmenu dát.

Praktické využitie API vo firme

API má veľmi široké využitie v závislosti na odbore podnikania konkrétnej firmy a taktiež na súčasnom stave a skladbe využívaných aplikácií a systémov. Možnosti prepojenia sú takmer neobmedzené a vďaka jednoduchému rozhraniu je možné veľmi ľahko dosiahnuť novú alebo lepšiu funkčnosť celého firemného prostredia.

Príklady bežného využitia API:

  • prepojenie e-shopu so skladovým hospodárstvom, expedičným systémom (napr. Balíkobot), externou webovou či mobilnou aplikáciou
  • mobilná aplikácia online napojená na ERP ponúka obchodným zástupcom v teréne rýchly prehľad o aktuálnych cenách a dodacích lehotách
  • dáta z dochádzkového systému sú ihneď dostupné v informačnom systéme k spracovaniu mzdovou účtovníčkou
  • objednaný tovar je zarezervovaný a automaticky expedovaný ihneď po dodaní či dokončení výroby a automaticky sa každá zmena ukáže v sklade a prejaví sa taktiež v inventúre
  • do informačného systému sa automaticky nahrávajú vždy aktuálne dodávateľské cenníky
  • Vo všetkých týchto situáciách, ale taktiež v mnohých ďalších, je možné s pomocou API redukovať rutinnú prácu, automatizovať množstvo zbytočných krokov a zbaviť sa chýb či oneskorení.

Bezpečnosť dát

Prístup k API je v prípade API ABRA Gen dovolený len používateľom, ktorí majú v ABRA Gen nastavené zodpovedajúce oprávnenia. V API taktiež funguje štandardné oprávnenie pre prístup k radám dokladov, strediskám atď. Pri sprístupnení API do internetu je možné použiť zabezpečený protokol HTTPS, vďaka ktorému je potom celá komunikácia s API šifrovaná.

Autor: ABRA Software

ABRA Software je dynamická technologická firma, ktorá vyvíja a dodáva moderné informačné systémy do firiem zameraných na výrobu, obchod a služby. Software tvorí očami používateľov, je intuitívny, prehľadný a prispôsobivý. Zbiera dáta celej firmy, inteligentne ich triedi a vyhodnocuje. Je bezpečný a dostupný odkiaľkoľvek.