Pracujte odkiaľkoľvek – informačný systém v cloude

Vyhnite sa výpadkom IT a prevádzkujte svoje systémy a aplikácie v cloude. Ušetríte za prevádzku a zabezpečenie vlastnej infraštruktúry, predídete stratám firemných dát a zabezpečíte všetkým používateľom prístup do systému kedykoľvek a odkiaľkoľvek.


Cloudové riešenia v súčasnosti rýchlo nahrádzajú nákladné, rýchlo zastarávajúce servery a riešia akútny nedostatok IT profesionálov. Online predaj kladie nemalé nároky na technické riešenie a internetové pripojenie, čo sa nedá vždy v lokálnych podmienkach zabezpečiť. Preto je nutné zvážiť prevod kľúčových systémov do cloudu, ktorý ponúka efektívne škálovanie výkonu, lepšiu konektivitu pre zákazníkov vášho e-shopu a často zahŕňa komplex služieb nahradzujúcich ich správcu. Benefitom pre používateľa je potom možnosť pracovať online odkiaľkoľvek.

Moderné firmy preferujú ERP systém online

Prístup k dátam a informačnému systému cez internet je nespornou výhodou cloudového riešenia. Oceňujú ho nielen prevádzkovatelia lokálnych e-shopov, ale aj napr. tuzemské pobočky medzinárodných spoločností, ktoré potrebujú efektívne centralizovať a bezpečne zdieľať dáta. Stále častejšie si volia ERP v cloude aj väčšie podniky, ktoré až doteraz preferovali tzv. on-premise riešenia.

Vďaka možnosti online prevádzky ekonomických programov a všetkých dôležitých firemných procesov odpadá firmám veľká časť starostí, práce a nákladov spojených s obstaraním a správou vlastných serverov, aktualizáciami i zabezpečením dát. Zjednodušene by sa dalo o ERP systémoch online hovoriť ako o prenájme komplexného riešenia.

Potrebujete informačný systém online?

Ako firma zistí, že nastal čas prepnúť sa do cloudu? Ak vedenie firmy venuje pozornosť nákladom, prevádzkovej náročnosti a vývoju požiadaviek na riadenie firemných procesov v informačnom systéme, spravidla nastane okamžik zásadného rozhodnutia – oplatí sa venovať prostriedky firmy a cenný čas zamestnancov správe a údržbe systému alebo je načase zveriť túto agendu odbornému dodávateľovi?

Dôležitými argumentami pri rozhodovaní sú nielen financie, ale aj bezpečnosť, flexibilita a efektivita procesov. Zrýchli sa prevádzka? Bude treba menej zamestnancov? Zabezpečíme si bezpečnosť dát a funkcie systému lepšie sami, alebo s pomocou odborného dodávateľa?

Dôležité je, aby sa firma v maximálnej miere zbavila nadbytočnej záťaže. Kvalifikovaný dodávateľ zároveň s implementáciou a správou ERP v cloude prijíma plnú zodpovednosť za beh systému a reaguje takmer okamžite na požadované legislatívne či klientské zmeny. Rovnako samotná implementácia, previazanosť, testovanie či nasadenie akýchkoľvek zmien, noviniek či úprav je pri prevádzke v cloude významne jednoduchšie, nespomínajúc značný rozdiel v nákladoch, ktoré hovoria jednoznačne v prospech cloudu. Pre veľké množstvo predovšetkým menších firiem je tak ERP systém online šancou, ako získať kvalitný informačný systém, ktorého prevádzka nebude pre ne až takou finančnou záťažou.Čo vyžadovať od prevádzkovateľa cloudu:

  • Rýchlosť – systém v cloude musí podať maximálny výkon.
  • Dáta v bezpečí – štandardom je niekoľkonásobné zálohovanie dát a dôkladné šifrovanie.
  • Skvelá dostupnosť – systém musí byť dostupný kedykoľvek a odkiaľkoľvek.
  • Nepretržitý dohlaď – systém musí byť vždy úplne funkčný, preto prevádzkovateľ systémy neustále monitoruje.

Autor: ABRA Software

ABRA Software je dynamická technologická firma, ktorá vyvíja a dodáva moderné informačné systémy do firiem zameraných na výrobu, obchod a služby. Software tvorí očami používateľov, je intuitívny, prehľadný a prispôsobivý. Zbiera dáta celej firmy, inteligentne ich triedi a vyhodnocuje. Je bezpečný a dostupný odkiaľkoľvek.