Poradca podnikateľa pravidelne oslavuje Medzinárodný deň šťastia. Pridáte sa?

Medzinárodný deň šťastia môžeme v kalendároch vidieť od roku 2013. Ustanovila ho Organizácia spojených národov. Vo svojej rezolúcii vyzýva všetky členské krajiny, aby prostredníctvom vzdelávania či verejných aktivít podporovali myšlienku, že byť šťastným je právo, s ktorým sa rodíme.


Pokrok by sa mal týkať zvyšovania ľudského blahobytu, nielen rastu ekonomiky. Cieľom je, aby si ľudia na celom svete uvedomili dôležitosť a oprávnenosť zažívať šťastie vo svojom živote, pozornosť venovali veciam, ktoré ich tešia, a posolstvo šírili ďalej.

Deň šťastia oslavujeme aj v Poradcovi podnikateľa

Poradca podnikateľa sa tento rok už 5. raz zapája do celosvetovej iniciatívy pripomenúť si deň šťastia a sprostredkovať ho svojim zamestnancom i širšej verejnosti. Opýtali sme sa personálnej manažérky Mgr. Miroslavy Hubockej, prečo práve tento sviatok zaujal vedenie spoločnosti a ako jeho posolstvo možno pretaviť do konkrétnych krokov.

Ako vznikol nápad deň šťastia oslavovať aj vo firme PP?

Zámerom OSN bolo zdôrazniť, že právo na šťastie má každý človek a jeho šírenie je v rukách nás všetkých. Idea tohto typu je veľmi blízka podstate nášho vydavateľského a vzdelávacieho domu.

„Dávať šťastie“ máme zadefinované v samotnom poslaní našej spoločnosti. Jej zakladateľ p. Juraj Málik to od začiatku presadzuje vo svojej filozofii – podnikať spoločensky zodpovedne a s hlbším cieľom.

Keď pripravujeme naše publikácie, weby, školenia, dôležitý je pre nás pocit, že prinášame užitočné rady, niekomu reálne uľahčujeme život a istým spôsobom aj robíme radosť.

Druhou nemenej dôležitou stránkou je, že chceme, aby zamestnanci boli šťastní a radi chodili do práce. V zamestnaní trávime značnú časť života, cítiť sa v ňom dobre je nesmierne dôležité pre celkovú kvalitu života.

Nie nadarmo ľudia dlhoročne oceňujú priateľské prostredie, kolektív a až za tým nasledujú ďalšie výhody. Vychádza nám to aj zo zamestnaneckého prieskumu.

Ako v PP vyzerá tento deň? Snažíte sa ho niečím ozvláštniť?

Vo firme ho oslavujeme už 5. rok a nezabudli sme naň ani počas pandémie.

Symbolom tohto dňa je darček, ktorý venujeme všetkým našim zamestnancom. Každý rok ho tematicky obmieňame a je na ňom vygravírovaný štvorlístok. Ide napr. o mini lekárničky, fľaše na turistiku, šálku na kávu a i. Najväčšiu odozvu však získalo nehmotné obdarovanie – zavedenie narodeninového voľna. Tento benefit sa teší veľkej obľube doteraz.

Prvé ročníky sme deň šťastia silne prepájali s našou nadáciou Rozum a cit. Osvetou o náhradných rodinách a možnostiach dobrovoľníckej práce sme pojem šťastie chceli predstaviť aj v širších súvislostiach. Deti nám pre radosť vyrobili lyžičku do kávy ozdobenú fimo postavičkami.

Iné roky sme priniesli možnosť dobrovoľne darovať krv v priestoroch našej spoločnosti a týmto spôsobom sa podeliť o svoje šťastie byť zdravý.

Počas obdobia lockdownov sme posielali obálky s darčekmi poštou. Tematicky sme ako pozdrav zvolili minilekárničku s osobným venovaním. Aj takto sme chceli vyjadriť, že zdravie zamestnancov aj ich rodín je pre nás dôležité.

Tento rok máme opäť pripravené zaujímavé novinky. Náladu nám spríjemní pozornosť na tému mentálnej pohody/psychohygieny, káva na recepcii, jabĺčkový deň pre zdravie v spolupráci s firmou Emilove sady a jedno prekvapenie v podobe nového benefitu, ktoré zatiaľ neprezradíme.

Šťastie nie je o jednom príjemnom dni. Akým spôsobom sa snažíte vytvárať pozitívne pracovné prostredie počas celého roka?

V prvom rade sa zamestnancov pravidelne pýtame, čo je pre nich dôležité a ako to môžeme zlepšiť. Z dotazníkov nám vychádza, že najoceňovanejšie sú veci týkajúce sa celkovej optimistickej nálady na pracovisku, ktorú cielene budujeme už niekoľko rokov. Ale aj poskytnuté benefity. Tieto prvky sa snažíme ešte viac posilňovať a rozširovať.

Z prieskumu spokojnosti na pracovisku nám ako najčastejšia pozitívna spätná väzba vyšli tieto faktory:
 1. Skvelý, priateľský a inšpiratívny kolektív.
 2. Možnosť skĺbiť pracovné tempo so súkromným životom, hybridný pracovný čas 50/50 home office/fyzická účasť.
 3. Zdravá miera slobody – vo vyjadrovaní názorov, myšlienok a i.
 4. Pomoc pri riešení problémov, hľadanie individuálnych možností.
 5. Veľa kreativity, nápadov a rozmanitosti, v PP nuda nehrozí.
 6. Možnosť rásť a vzdelávať sa.
 7. Ubytovacie darčekové poukazy.
 8. Zľavnené poukazy na zážitkové aktivity.
 9. Narodeninové voľno.
 10. Zaujímavé zamestnanecké teambuildingy a účasť na konferenciách.

Rozvoj zamestnancov je pre nás veľmi dôležitý. V rámci konceptu „zdravá firma“ organizujeme pestré prednášky. Po viacerých ročníkoch pozývania externých lektorov tento raz viac zapojíme vlastných talentovaných ľudí. Pripravili sme sériu stretnutí s inšpiratívnou náplňou – kolegovia sa na ne môžu prihlásiť podľa vlastných preferencií. Venovať sa budeme tvorbe osobnej mandaly, základom fotografie, permakultúre a záhradkárstvu, plsteniu a pod.

Výmenou know-how medzi jednotlivými oddeleniami realizujeme i odborné školenia – napr. k aktuálnym trendom na LinkedIn alebo k zmenám v Google Analytics. Pripravujeme vzdelávanie v oblasti PC zručností – skratky a vychytávky pre efektívnejšiu prácu. Napokon neustále pribúdajú ďalšie námety zozbierané naprieč firmou.

Vnímate nejaké zmeny v nálade zamestnancov?

Koronakríza bola veľkou skúškou pre všetkých. Situácia nás primäla zmeniť systém fungovania a postaviť ho do značnej miery na dôvere. Počas náročných pandemických dní naši ľudia pracovali prevažne z domu. Bolo to ťažké obdobie pre manažment, ale aj samotných zamestnancov. Prekvapujúce však bolo, ako rýchlo si všetci poradili. Jednotlivci/oddelenia si medzi sebou invenčne povytvárali rôzne komunikačné skupiny, kde zdieľali informácie a spolupracovali na riešení úloh. Keďže väčšinu práce máme digitalizovanú, systémy mohli fungovať neprerušene.

Keď sme s odstupom času monitorovali angažovanosť zamestnancov, výsledky nás milo prekvapili – 92 % kolegov sa vyjadrilo, že ich práca veľmi baví a napĺňa, čo je aj dôvodom, prečo zostávajú v spoločnosti. 88 % zhodnotilo, že vo svojich pozíciách využívajú naplno vlastný potenciál a talent. Rovnako 88 % odpovedalo, že ich motivujú kolegovia a priateľská atmosféra.

Vo firme Poradca podnikateľa 27 % zamestnancov pracuje dlhšie ako 5 rokov a až 44 % viac ako 10 rokov – je to znakom stability kmeňovej časti tímu.  

Držíme sa zásady situáciu riešiť v predstihu, reagovať predtým, ako by mohlo byť neskoro. V  minulosti sme aj my zažívali turbulentnejšie obdobia, ale pevne verím, že sme sa z nich poučili a aj zamestnanci to pozitívne vnímajú.

Prečo považujete za dôležité venovať sa aj emocionálnej stránke na pracovisku?

Pretože radosť podnecuje kreativitu, ochotu posúvať vlastné hranice, prehlbuje zmysel toho, čo robíme a v čo veríme, prináša osobné naplnenie. Keď je človek spokojný v práci, prináša si to aj domov a vie byť inšpiráciou pre okolie.

Máte nejaké tipy, ako do firemnej kultúry vniesť dôraz na osobnú spokojnosť jednotlivcov?

Najdôležitejšie je byť vnímavý k potrebám ľudí. Aktívne im načúvať a riešiť ich požiadavky priebežne. Rovnako priebežne monitorovať kondíciu firmy, povedomie ľudí a ich nastavenie voči určitým zmenám.  Vedenie by malo vedieť vysvetliť zmysel určitých rozhodnutí a motivovať k dosahovaniu spoločných cieľov.  

V súčasnosti rozvíjame so zamestnancami – ambasádormi jednotlivých oddelení nový projekt s cieľom prenastaviť komunikáciu v rámci firmy, lepšie podchytiť očakávania ľudí, zefektívniť procesy, spríjemniť pracovné prostredie. Výsledkom by mal byť aj širší presah smerom von – chceme spoločne viac podporovať aktivity v regióne/meste.

Čo prináša radosť vám?

Dobrí a srdeční ľudia, cestovanie, vzdelávanie, možnosť robiť veci „po svojom“ – priniesť do diania niečo osobité a zanechať za sebou stopu.

Kľúčové je pri tom mentálne a fyzické zdravie mňa, mojej rodiny a ľudí navôkol. A v neposlednom rade sa mi radosť spája s vďačnosťou za to všetko, čo mám.

VŠÍMAVÝ • VĎAČNÝ • MILÝ.

Skúsme si 20. marca viac uvedomiť, že:
 • pozitívne naladenie si vieme privolať,
 • úsmev sa šíri ako vlna,
 • vonkajšia realita je aj odrazom vnútorného prežívania.

Urobme radosť sebe a aspoň jednej ďalšej osobe. Práca je na to tiež vhodné miesto. Možno sa krátka chvíľa stane odrazovým mostíkom pre budovanie dôležitých ciest v našom živote.

Za každým šťastným dňom stojí konkrétny človek – pre niekoho to môžete byť vy.