Držte skladové zásoby pod kontrolou

Zbavte sa ležiakov, majte vždy k dispozícii žiadaný tovar a vybavte každú objednávku obratom. Bez chýb, hľadania, čakania a zbytočného papierovania. Komplexné riadenie nákupu v  informačnom systéme vám zabezpečí, že budete mať na sklade vždy dostatok tovaru, ktorý skutočne predáte a materiál, ktorý spotrebujete.


Zbavte sa ležiakov, majte vždy k dispozícii žiadaný tovar a vybavte každú objednávku obratom. Bez chýb, hľadania, čakania a zbytočného papierovania. Komplexné riadenie nákupu v  informačnom systéme vám zabezpečí, že budete mať na sklade vždy dostatok tovaru, ktorý skutočne predáte a materiál, ktorý spotrebujete.

Proces nákupu je vstupom do celej oblasti firemného obchodu. Informačný systém umožňuje rôznymi mechanizmami celý proces urýchliť a zefektívniť. Automatizuje jednotlivé časti a využíva všetky dáta na to, aby mal používateľ okamžitý prehľad o vývoji zásob a mohol bezprostredne riešiť vzniknuté krízy.


„Považujem za dôležité prácu systematizovať. V dnešnej dobe aj vďaka systému ABRA a partii kolegov, ktorí dokážu správne definovať požadované úlohy, sa dokážeme posúvať vpred“ hovorí Juraj Králik, zakladateľ firmy ZAJO.

Žiadny sklad nie je nafukovací a nepredajný tovar zaberá miesto a stojí peniaze. Vďaka prehľadnej správe skladu s využitím pokročilých funkcií Supply Chain Management (SCM) môžete mať o sklade nielen dokonalý prehľad, ale aj správne plánovať nákup aj expedíciu tak, aby ste sami zarábali a vaši zákazníci dostali vždy požadované položky včas. To všetko bez neustálej kontroly zásob, papierových tabuliek alebo neprehľadných súborov.

S pomocou SCM máte rýchly prehľad o vývoji pokrytia dokladov, bilancii, obrátkovosti a minimálnych stavoch. Bilancia umožňuje kombinovať všetky dostupné zdroje - zisťuje, aký tovar si objednáva zákazník, čo je objednané u dodávateľa, sleduje minimálne stavy (dolné limity) i horné limity. Dôležité je všetky tieto dáta v systéme dôsledne evidovať. Využitím všetkých dostupných informácií potom dokáže SCM ihneď vyhodnotiť krízové stavy, na ktoré potom môže manažér nákupu obratom reagovať.

Správne vyplnené údaje a precízna evidencia všetkých dokladov dovoľuje okrem iného následne efektívne využívať komplexné hodnotenie dodávateľov. Pri hodnotení odporúčame vychádzať z informácií v dokladoch, konkrétne z porovnania príjemky a objednávky vydanej. Údaje spravidla bývajú v systéme spätne dostupné aj niekoľko rokov. V rámci hodnotenia dodávateľov je potom možné pracovať s vlastnými kritériami. Okrem dodržiavania dodacích lehôt či cien, ktoré systém automaticky zistí z vystavených dokladov, tak môžete hodnotiť napríklad komunikatívnosť dodávateľa a pod.

Stav zásob možno vďaka údajom v informačnom systéme sledovať v prehľadnom nástroji business intelligence. Ak nákupné a predajné procesy riadite previazane, pravdepodobne máte všetko pod kontrolou. Napriek tomu je vhodné na sklade sledovať počet tzv. ležiakov, teda položiek, ktoré sa za posledný polrok alebo dlhšie nepredali. A ešte lepšie je ležiakom predchádzať a sledovať aktuálne krytie tržieb zásobami. Vhodný graf vám v takom prípade ukazuje, na koľko mesiacov vám sklady pokryjú bežné predaje podľa skúseností z minulosti.

Automatizované riadenie nákupu teda patrí medzi dôležité kroky pre zabezpečenie efektívneho chodu vášho e-shopu a mali by ste mu pri implementácii informačného systému venovať náležitú pozornosť. Ako procesy správne nastaviť vám poradí dodávateľ softvérového riešenia.

Autor: ABRA Software

ABRA Software je dynamická technologická firma, ktorá vyvíja a dodáva moderné informačné systémy do firiem zameraných na výrobu, obchod a služby. Software tvorí očami používateľov, je intuitívny, prehľadný a prispôsobivý. Zbiera dáta celej firmy, inteligentne ich triedi a vyhodnocuje. Je bezpečný a dostupný odkiaľkoľvek.