Najdôležitejšie metriky e-mail marketingu

Dosiahnutie úspechu v e‑mail marketingu môže nejakú dobu trvať. Cesta k nemu zahŕňa testovanie osvedčených postupov, poučenie sa z chýb a priebežnú optimalizáciu kampaní. Preto musíte vedieť, ako výsledky svojho úsilia merať. A práve najdôležitejším metrikám sa budeme v dnešnom článku venovať.


Než sa do metrík položíme, skúste sa najprv zamyslieť, aké sú vlastne vaše ciele pre e-mailový marketing.

● Chcete zväčšiť svoju databázu?

● Informovať o novej kolekcii?

● Zlepšiť angažovanosť kontaktov?

● Zvýšiť predaje produktov?

Každá e-mailová kampaň sa môže líšiť, zvlášť ak máte rôzne ciele pre rôzne kampane (napr. reaktivácia spiacej časti databázy a výpredaj tovaru), ale existuje niekoľko základných metrík, ktoré by ste mali sledovať vždy.

1. Miera otvorenia - open rate

Miera otvorenia je základný KPI e-mail marketingu. Ukazuje vám, či a ako veľmi vašich odberateľov zaujíma to, čo im píšete. Táto metrika sleduje, koľko kontaktov si vašu správu otvorilo a je zásadné pre pochopenie toho, ako dobre vaši predplatitelia prijímajú vaše

správy. Miera otvorenia ukazuje, koľko unikátnych odberateľov otvorilo doručený e-mail. Túto metriku ovplyvňuje niekoľko vecí. Či (a do akej schránky) bol e-mail doručený, odosielateľ, predmet a pre-header. Častým dotazom je: koľko je správna miera otvorenia? Na túto

otázku ale jednoznačná odpoveď neexistuje. Ak ale dlhodobo robíte e-mail marketing dobre, môžete dosahovať hodnôt miery otvorenia aj cez 50 %. Naopak ak máte OR menej než 10 %, musíte začať niečo robiť inak. 90 % databázy totiž potom vôbec nezaujíma, čo im píšete.

2. Miera prekliknutia - Click-through rate (CTR)

CTR je ďalšia metrika, ktorá vám môže pomôcť určiť, ako si vaše kampane vedú. Z miery prekliknutia zistíte, koľko ľudí kliklo na odkazy a výzvy k akcii (CTA) vo vašom e-maile. Ak by ste mali v e-maile výzvu iba jednu, CTR by meralo, koľko ľudí z tých, ktorí e-mail otvorili, 

ponuka zaujala. Mieru prekliknutia ovplyvníte predovšetkým obsahom e-mailu. Snažte sa odkazy a výzvy k akcii robiť neprehliadnuteľné a pútavé.

3. Konverzný pomer - Conversion rate

Táto metrika vyhodnotí, koľko ľudí kliklo na odkaz a potom dokončilo konkrétnu akciu = konverziu. Tou môže byť dokončenie objednávky, stiahnutie e-booku, registrácia k udalosti alebo i prehranie videá. Konverzný pomer vám poskytne jedinečný pohľad na vašu návratnosť 

investícií. Keď viete, aké náklady na jednu kampaň máte a koľko odberateľov (platenú) konverziu dokončilo, je ľahšie určiť, či sa peniaze, ktoré do svojej kampane vkladáte, vyplácajú. S tým bližšie súvisí ďalšia metrika.

4. ROI - návratnosť investícií 

Návratnosť investícií je metrika e-mailu, ktorú by mal sledovať každý. Udáva celkovú návratnosť investícií do vašich kampaní. Môžete ju vypočítať tak, že spočítate peniaze, ktoré ste zarobili na tržbách z kampane, mínus peniaze, ktoré ste vynaložili na túto kampaň,

vydelíte to peniazmi investovanými do kampane a potom to vynásobíte 100, teda: (tržby-náklady)/náklady*100. O e-mail marketingu je dlhodobo známe, že z dostupných marketingových kanálov má návratnosť investícií najvyššiu.

5. Bounce rate 

Táto metrika patrí medzi menej obľúbené, ale napriek tomu je dôležité ju sledovať. Bounce rate hovorí, koľko odberateľov nedostalo váš e-mail. Rozdeľuje sa na soft bounce a hard bounce. Pojmy vypovedajú o tom, či ide o trvalé nedoručenie, alebo len dočasné. Soft

bounce: Medzi príčiny soft bounce, teda dočasné dôvody nedoručenia, môžeme radiť trebárs plnú schránku príjemcu, príliš dlhý e-mail alebo dočasne nedostupný e-mailový server príjemcu. Hard bounce: Dôvody nedoručenia sú v prípade hard bounce trvalé. Medzi dôvody

patrí neexistencia e-mailovej adresy, neexistencia doménového mena alebo cielená blokácia e-mailovým serverom príjemcu. Táto metrika vám poskytne predovšetkým lepšiu predstavu o kvalite vašej databázy. Ak máte vysoké percento hard bounce, môže byť váš zoznam

kontaktov plný falošných, starých adries alebo e-mailových adries s preklepmi. O takéto svoju databázu čo najskôr prečistite! Ako dobrá prevencia slúži double opt-in.

6. Unsubscribe rate – Miera odhlásenia 

Meranie miery odhlásenia je veľmi jednoduché. Každý poskytovateľ vám povie, koľko ľudí sa po obdržaní jednotlivých e-mailov od vás odhlásilo. Patrí medzi štandardne poskytované štatistiky. Vysoký počet odhlásených môže byť frustrujúci. Rozhodne je ale lepšie, aby sa

človek, ktorý o vaše e-maily nemá záujem odhlásil, než vás označil za spam. V každom e-maile preto odkaz pre odhlásenie majte. Okrem toho, že ide o zákonnú povinnosť, je to tiež príjemný nástroj pre budovanie dôvery - každý má rád na výber. Ako bežnú považujeme mieru odhlásenia okolo 0,5 %.

7. Spam complaint = Sťažnosti na spam 

Najmenej obľúbenou metrikou je Sťažnosť na spam. Je ale potreba im venovať pozornosť, keďže ovplyvňujú vašu reputáciu a tým i vašu schopnosť doručovať e-maily. Poskytovatelia e-mailových služieb, ako sme my, chcú zaistiť kvalitu a tieto sťažnosti teda starostlivo sledujú. Ak je táto metrika príliš vysoká, môže dôjsť aj k zablokovaniu účtu. Toto číslo za vás pravdepodobne bude sledovať poskytovateľ e-mailového nástroja. Na vás však je, aby ste sa uistili, že sú vaše e-maily technicky v poriadku a obsah e-mailov odpovedá požadovaným štandardom.

Autor: SmartEmailing 

SmartEmailing je inteligentná e-mailingová aplikácia s pokročilou automatizáciou, ktorá si zakladá na spoľahlivosti a garantuje doručiteľnosť až 99,9 %. Aplikácia je užívateľsky prívetivá a obsahuje rad doplnkov a rozšírení, vďaka ktorým si pripravíte e-maily na mieru v drag&drop editore, vyberiete si z radu predpripravených šablón, na web si nasadíte formuláre pre zber e-mailových adries a vyhodnotíte výsledky v prehľadných štatistikách. Ponúka tiež kompletnú starostlivosť o váš e-mail marketing, o ktorý sa postarajú jej e-mailing špecialisti. SmartEmailing dnes používa viac ako 13 000 úspešných značiek. Chcete sa o aplikácii SmartEmailing a službách dozvedieť viac? Kontaktuje ich priamo, radi vám poradia a pomôžu