späť na články

Polovica v knihách, desatina v móde. Ako ľudia nakupujú cez vyhľadávanie vo vašom segmente?

Luigi's Box 19. Apríl 2021
Polovica v knihách, desatina v móde. Ako ľudia nakupujú cez vyhľadávanie vo vašom segmente?

Rýchle zhrnutie: Vyhľadávanie používa v priemere pätina návštevníkov e-shopov. Medzi segmentmi existujú dramatické rozdiely. Dôvodom je odlišný zámer zákazníka, spôsob pomenovania produktov a úloha vizuálneho zobrazenia produktu v nákupnom procese.


V priemere 20 % návštevníkov e-shopu použije pri hľadaní produktov vyhľadávanie. Najviac ľudí vyhľadáva pri nákupe kníh a hier (43 %), najmenej v segmente módy (8 %). Prečo taký priepastný rozdiel?

1. Motív 

Prvým dôvodom je správanie zákazníka a spôsob nakupovania typický pre daný segment. Pri knihách a hrách zákazník často vie, čo chce a hľadá konkrétny produkt.

Pri nákupe oblečenia alebo nábytku si chce zákazník produkty poprezerať a zistiť, aká je ponuka. Je tomu ochotný venovať svoj čas, filtrovať svoj výber a vziať do úvahy desiatky produktov.

2. Názov

Ďalším dôvodom je spôsob, akým sú produkty pomenované. Pri knihách je to logické a jasné – zadanie v tvare autor – názov diela. Náhradné diely sa často nakupujú podľa presných produktových kódov, ktoré pravidelní nákupcovia často vedia naspamäť. 

Pri oblečení to také priamočiare nie je. Už aj tak pomerne dlhej fráze biele tričko adidas zväčša vyhovuje veľké množstvo produktov. Nehovoriac o tom, že nie je vôbec bežné, že si vyhľadávanie dokáže s takýmto zadaním poradiť. Podobne je to pri nábytku. Sotva by ste podľa názvu vedeli, ako vyzerá stolička Zaira.

3. Vizuál

Tretím dôvodom, prečo je rozdiel medzi mierou použitia vyhľadávania medzi segmentmi taký výrazný, je dôležitosť produktových obrázkov. Pri knihách, kozmetike alebo potravinách je obrázok len vizuálnym potvrdením toho, že zákazník našiel, čo mal v úmysle kúpiť.

Pri móde alebo nábytku je však vizuálne zobrazenie produktu tou najdôležitejšou informáciou. Podľa nej sa zákazník rozhoduje, či je preňho produkt vhodný. Na základe obrázka posudzuje kvalitu, porovnáva materiály, predstavuje si, ako bude vyzerať.

V prvej skupine segmentov (knihy, zdravie a kozmetika) je vzhľadom na špecifiká produktov prirodzenejšie použiť textové vyhľadávanie – šetrí návštevníkovi čas

V druhej skupine spomínaných segmentov (móda, nábytok) je cieľom zákazníka prezrieť si čo najväčšiu časť produktov vyhovujúcich ich kritériám, a preto je pre nich prirodzenejšie použiť navigáciu.

Podiel návštev s vyhľadávaním je len jednou z mnohých metrík, ktorej sa venujeme v našej štúdii Štandardy, trendy a zistenia vo vyhľadávaní 2021. Na základe dát z takmer 1 000 e-shopov zisťujeme, koľko zákazníkov používa vyhľadávanie, na akom zariadení, akú časť tržieb tvorí, aký dosah má jeho zlé nastavenie a mnoho ďalšieho. Celú štúdiu si môžete stiahnuť na tomto odkaze.

autor: Luigi's Box

Luigi's Box e slovenská technologická SaaS firma, ktorej softvér pomáha zákazníkom nájsť v e-shope správne a relevantné produkty. Vyhľadávanie na weboch často nefunguje intuitívne – stačí jeden preklep, slangový výraz alebo množné číslo a vyhľadávanie skončí bez výsledkov. Miesto nákupu tak návštevník stránku opustí. V priemere 31% ľudí odíde ihneď z e-shopu ak vyhľadávanie nevráti hľadaný produkt alebo jeho alternatívy. Luigi’s Box tieto nedostatky eliminuje a intuitívne nasmeruje zákazníka k produktu, ktorý hľadal alebo v prípade nedostupnosti produktu mu odporučí alternatívy. Chcete zistiť viac o službách Luigi’s Boxu? Kontaktuje ich priamo na tejto linke a radi vám poradia a pomôžu.