Blueweb: Ministerstvo technického riešenia e-shopov a procesov

Spájame sa s najlepšími a prinášame ti ešte viac odbornosti, praktických rád a dlhoročných skúseností od tých najlepších na trhu. Novinkou v prvom e‑commerce meste na svete Upterdam sú odborní garanti z rôznych e‑commerce oblastí, tzv. ministerstvá. Dnes ti predstavíme prvého odborného garanta: Blueweb, ktorý stojí na čele Ministerstva technického riešenia e‑shopov a procesov.


3 odporúčania od Bluewebu pre e-shopy v momentálnej situácii

Urobte si poriadok vo finančnom riadení

Zo skúseností vieme, že mnoho e-shopov má veľmi organické alebo neexistujúce finančné riadenie v štýle "nejako to ide". V súčasnej veľmi premenlivej situácii je viac ako nebezpečné spoliehať sa na vlastný úsudok, keďže sme v situácii, v akej sme dlho neboli.

Pracujte s existujúcimi zákazníkmi

V prípade obáv o zníženie tržieb väčšina e-shopov znižuje menej dôležité výdavky, čo častokrát zasiahne aj marketingové náklady. O to viac bude dôležité pracovať s existujúcimi zákazníkmi, ktorých je vhodné oslovovať neplatenými kanálmi (e-mail marketing, sociálne siete) pre zachovanie tržieb.

Ujasnite si krátkodobú a dlhodobú stratégiu e-shopu

Krátkodobá stratégia by mala pružne reagovať na aktuálne okolnosti a dlhodobá by na ňu mala nadväzovať. Vo väčšine prípadov príde aj k zásadnejším zmenám v dlhodobej stratégii, pretože rôzne investície budú odsunuté na úkor optimalizácie výdavkov.

Čo Blueweb prináša do projektu Upterdam?

Ako Ministerstvo technického riešenia e-shopov a procesov prinášame bohaté know-how získané dlhoročnými skúsenosťami z tvorby e-shopov na mieru. Zastrešujeme všetky procesy od návrhu cez vývoj až po optimalizáciu e-shopov.

Klienti od nás dostávajú jedno e-shopové riešenie, Venalio, ktoré plne automatizuje ich obchodné procesy. Našim zákazníkom neponúkame len e-shop, ale nástroj, ktorý napĺňa všetky ich požiadavky v jednom efektívnom a modulárnom riešení. Sme veľkí fanúšikovia efektivity a taký je aj náš produkt.

Charakterizuje nás tiež obrovská miera otvorenosti voči klientom, ale aj vo vnútri firmy, neustále vzdelávanie, podpora rastu a špecializácie jednotlivých ľudí. Rovnakú kultúru by sme chceli priniesť aj na konferenciu.

V čom je Blueweb najlepší na trhu a v čom ich služby pomáhajú e-shopom?

Z hľadiska práce s e-shopom pomáhame predovšetkým v efektivite práce, či už pri manažmente viacregionálneho e-shopu v jednej administrácii, alebo v automatizácii procesov.

V rámci celkovej tvorby e-shopu sme okrem vývoja silní v navrhovaní e-shopu (UX dizajn, analýza kľúčových slov, informačná architektúra) a následnej optimalizácii (webová analytika, používateľské testovanie, A/B testing). Na základe informácií zozbieraných počas návrhu odporúčame komunikačnú, marketingovú a obsahovú stratégiu pre nový e-shop.

Okrem samotného výkonnostného marketingu (Facebook PPC, Google Adwords) tak vieme pre e-shop zastrešiť všetky služby.

Na záver 1 FUN FACT z Ministerstva technického riešenia e-shopov a procesov:

Jeden z našich najstarších kolegov začínal u nás ako stážista a najmladší kolega (len pár mesiacov nie je tínedžer) má pre zmenu takmer 5-ročné skúsenosti. A keďže rozdiel vo veku nie je zanedbateľný, vznikajú situácie, ktoré bavia celý tím.