Hlavný organizátor

Odborní garanti:

Spájame sa s najlepšími

Ministerstvo expanzie e-shopov

Ministerstvo technického riešenia e-shopov a procesov

Ministerstvo kreativity