Mária Puškarová
Kontaktná osoba
Hlavný organizátor:

Poradca podnikateľa, spol s.r.o.
Martina Rázusa 23A, 010 01, Žilina

Miesto konania konferencie:

D1 Center, Senec