Rozhodujte sa na základe aktuálnych informácií

V dnešnej dobe mnoho firiem trápi neistota. Ako si na tom stojí naša firma? O koľko sa zmenili tržby a ako sa odchyľujú od plánu? Ako sa vyvíjajú mzdové náklady? Aký je objem pohľadávok a akým z nich je nutné sa obratom venovať? Koľko tovaru je na sklade a ako dlho zásoby približne vydržia? Pre manažment je kľúčové poznať odpovede na tieto a ďalšie otázky ihneď a vidieť hlavné firemné informácie prehľadne, online a v správnych súvislostiach.


V dnešnej dobe mnoho firiem trápi neistota. Ako si na tom stojí naša firma? O koľko sa zmenili tržby a ako sa odchyľujú od plánu? Ako sa vyvíjajú mzdové náklady? Aký je objem pohľadávok a akým z nich je nutné sa obratom venovať? Koľko tovaru je na sklade a ako dlho zásoby približne vydržia? Pre manažment je kľúčové poznať odpovede na tieto a ďalšie otázky ihneď a vidieť hlavné firemné informácie prehľadne, online a v správnych súvislostiach.

Kľúčovú rolu v controllingu a finančnom riadení zohrávajú informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správne a rýchle rozhodovanie v core biznise. V reálnom svete sú informácie roztrieštené po celej firme. Časť napríklad leží v nákupnom oddelení, s inými pracuje vedúci skladu, kus informácií sa skrýva vo výrobe, financie sa sumarizujú v účtovníctve. Úlohou controllingu by mala byť schopnosť všetky tieto čriepky poskladať dohromady, doplniť o ďalšie dáta či informácie, a nakoniec všetko preložiť do zrozumiteľného jazyka pre potreby manažmentu.

Ak ste zvolili vhodné riešenie pre e-commerce, všetky primárne dáta eviduje informačný systém a s využitím nástroja Business Intelligence môže každý manažér relevantný KPI's sledovať na jednom mieste v ucelených a prehľadných reportoch. Správne nastavené ukazovatele vám svojím vývojom navyše pomôžu odhadnúť budúcnosť a pružne reagovať na situáciu na trhu.

Aby Business Intelligence slúžilo k efektívnemu rozhodovaniu, je nutné pred implementáciou dôkladne definovať všetky relevantné dáta. Ako k implementácii pristúpiť a ako čo najlepšie nastaviť samotnú vizualizáciu?

Účelom všetkých nástrojov controllingu, vrátane vizualizácie, je uľahčenie práce, a predovšetkým dosiahnutie správneho a rýchleho rozhodnutia. Zmyslom nie je prácne generovanie reportov pre reporty samotné, ale získavanie informácií v potrebných súvislostiach. Správne nastavené a používané nástroje vizualizácie umožňujú dáta triediť, prepájať a zoskupovať tak, aby každému jednotlivému užívateľovi / manažérovi uvoľnili ruky pre skutočnú prácu.

Pred samotnou implementáciou je teda vhodné zohľadniť, aké informácie, prehľady, štatistiky a súvislosti používatelia systému najčastejšie hľadajú a aké otázky, na ktoré systém môže ponúknuť odpovede, si užívatelia pri svojej práci kladú. Vo všetkých bodoch je dobré mať na pamäti hlavný cieľ - získanie znalosti potrebnej k rozhodnutiu.

"Musíte vedieť, čo chcete pozorovať, na čo sa pýtajú ľudia vo firme, čo im k práci chýba, čo potrebujú. Keď majú informácie, dobre sa im pracuje, nestrácajú čas a všetko funguje." Vysvetľuje Peter Dobeš, majiteľ spoločnosti Bricol M a farmy Ranch 13, ktorý používa riešenie od ABRA Software už niekoľko rokov a dodáva: "Vďaka BI odhaľujeme vlastné úspechy aj chyby, plánujeme nákup aj obchodnú činnosť, máme perfektný prehľad o zákazníkoch aj produktoch a vyhodnocujeme parametre pre interné odmeňovania."

K nastaveniu funkčného controllingu a finančného riadenia je vhodné oprieť sa o služby kvalitného partnera, ktorý sa na vašu firmu pozerá jej očami a porozumie skutočným potrebám majiteľa či manažmentu. ABRA Software vám v tomto smere ponúka kompletný tím špecialistov z rôznych odborov, ktorí navrhnú riešenie šité na mieru vášmu podnikaniu a zároveň ho vie realizovať v praxi.

Autor: ABRA Software

ABRA Software je dynamická technologická firma, ktorá vyvíja a dodáva moderné informačné systémy do firiem zameraných na výrobu, obchod a služby. Software tvorí očami používateľov, je intuitívny, prehľadný a prispôsobivý. Zbiera dáta celej firmy, inteligentne ich triedi a vyhodnocuje. Je bezpečný a dostupný odkiaľkoľvek.