Konferencia Upterdam: Odhalenie identity ročníka 2024

Možno ste si už všimli, že vizuálna identita ročníka 2024 sa zmenila. Čo stálo za výberom farebnej palety a grafických prvkov, ktoré formujú tvár tohtoročného podujatia? Z čoho sme vychádzali a čo pre nás tieto prvky predstavujú? Zistite to v článku.


Posúvame hranice brandu

V e-commerce svete to nikdy nestagnuje. Nekonečná dynamika tohto prostredia nás neustále inšpiruje k inovácii – je plná nových podnetov a zmien, na ktoré je treba vedieť v čase reagovať. Preto nás tvárnosť tohto prostredia motivovala k vlastnému experimentovaniu s vizuálom ročníka tak, aby sme sa aj my posúvali o level UP a prispôbili sa akuálnym trendom. Rovnako sme chceli, aby bol každý ročník jednoducho rozpoznateľný a mal vlastnú farebnú paletu, ktorou sa bude identifikovať.


Farebnosť

Hlavnou farbou ročníka 2024 sa stala výrazná elektrická fialová. Symbolizuje inováciu, vďaka čomu sa stala ideálnou voľbou pre našu vizuálnu identitu. Okrem toho vyjadruje aj originalitu – zlučuje sa s našimi ambíciami posúvať sa vpred a reprezentovať moderný prístup k e-commerce.

Naším cieľom je, aby bol Upterdam atraktívny pre všetkych e-shopárov, bez ohľadu na ich úroveň seniority. Zaujal nás odtieň pastelovej fialovej, ktorý dizajnová komunita prezýva aj „Gen Z fialová“. Momentálne rezonuje najmä medzi mladšími generáciami, čo sme využili ako mostík a zároveň skvelú príležitosť na priblíženie sa aj mladým a začínajúcim vlastníkom e-shopov.

Neónové odtiene farby žltozelenej, známe aj ako „cyber lime“, momentálne dominujú nielen v digitálnom dizajne, ale aj vo vizuálnych identitách a marketingových materiáloch. Túto farbu sme si ohýbali a vznikla farba „mindaro“. Ide o energickú farbu, vďaka ktorej budeme zaručene rozpoznateľní a výrazní.

Kombináciou týchto troch odtieňov sme dosiahli unikátnu farebnú paletu, ktorá odzrkadľuje hodnoty a vlastnosti konferencie, s ktorými sa stotožňujeme.

Dribble: Erik Herrström

Upterdam: Farebná paleta pre ročník 2024


VERZÁLKY alebo kapitálky

Prečo už na nadpisy nepoužívame veľké písmená ako v minulosti? Niektorí by si mohli myslieť, že čím väčší nadpis a čím väčšie písmená, tým lepšie… je to ale naozaj tak?

V skutočnosti to môže byť problematické, a to najmä pri dlhších nadpisoch, čo potvrdzujú aj rôzne štúdie. Rozdielne výšky písmen umožňujú jednoduchú čitateľnosť textu a umožňujú rýchlejšie spracovanie informácií. Navyše, pôsobia oveľa priateľskejšie. Veď predsa – KTO BY CHCEL, ABY NAŇHO NIEKTO STÁLE KRIČAL?


Transformácia tulipánov do vizuálu

Elementy, ktoré spájajú celú vizuálnu identitu úzko súvisia s logom Upterdam, predovšetkým s jeho charakteristickými symbolom tulipánu.

Rozhodli sme sa využiť hravý charakter týchto tvarov, zväčšovať ich a otáčať. Pracujeme s nimi ako s výraznými prvkami v pozadí grafiky, ktoré dopĺňajú vopred definovanú farebnosť. Sú nie len vizuálne zaujímavé, ale aj hlboko prepojené s našou značkou, vytvárajúc jedinečný vizuálny jazyk, ktorý sa významne odráža v celom dizajnovom koncepte.

Listy tulipánu použité v pozadí grafiky


Záver

Vizuálna identita konferencie Upterdam pre rok 2024 sa pre nás stala symbolom inovácie, kreativity a pohybu s dobou v e-commerce. Transformácia ročníka nám umožnila podčiarknuť naše hodnoty a vytvoriť zjednotený jazyk, v ktorom Upterdam komunikuje. Už teraz sa tešíme na nové inovácie a objavy v nasledujúcich ročníkoch konferencie Upterdam.

Vytvorenie atraktívnejšieho dizajnu je len jedným z mnohých spôsobov, ako sa vám snažíme priniesť nezabudnuteľný zážitok. Tešíme sa na to, že vás privítame na našej konferencii, a že spoločne budeme tvoriť budúcnosť e-commerce. Predaj lístkov už čoskoro!